ВМРЕЖУВАЊЕ

Учесниците на нашите настани и активности имаат можност да разменат идеи, да посочат проблеми и да дискутираат за нивно решавање од што се наметнува создавање на една отворена мрежа од слободоумни млади лидери кои понатаму ќе продолжат да ги промовираат ваквите идеи во своите средини.

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Одржавме две регионални конференции во Битола.