ЕДУКАЦИЈА

Потенцирање на значењето на неформалната едукација преку организирање на предавања, тренинзи, обуки и школи, дискусии, тркалезни маси, панел дискусии.

ШКОЛА ЗА АНТИ-АВТОРИТАРНИ СТУДИИ - СТИВ НАУМОВ

Школата за анти-авторитарни студии Стив Наумов претставува образовна програма за млади лица кои ќе имаат шанса на осум сесиии да научат нешто повеќе за политика, идеологија, различни видови на авторитаризам, економските последици на авторитарните режими, како и нивната алтернатива, отворено општество и слободен пазар.
Учесниците  добиваат можност за дополнително меѓународно вмрежување и вклучување во објективистички и либертаријански студентски движења. 

Првата генерација на школата се одржа на Правниот факултет во Битола во периодот од март – мај 2019.
Втората генерација на школата се одржува на Факултетот за бизнис економија во Скопје во периодот од октомври – декември 2019.

ШКОЛА ЗА ОБЈЕКТИВИЗАМ ЏОН ГАЛТ, БИТОЛА

Џон Галт Школата претставува образовна програма за студенти, повозрасни средношколци, и генерално млади, кои се заинтересирани да го зголемат своето знаење за филозофијата на објективизмот. Во времетраење од еден семестар, околу 20 студенти на програмата откриваат нова перспектива за односите во општеството, политиките, економијата. Покрај предавањата студентите добиваат можност да го прошират своето знаење преку литературата која им ја овозможуваме, читачкиот клуб и проекција на филмови. Изучување на философија е една од најдобрите работи кои што млад човек може да ги прави, и тоа се со цел да го зајакне своето учеството во актуелните политички, културни и економски сфери на делување. Школата се одржа во Битола во периодот од октомври до декември 2018 година. Одржувањето на беше овозможено преку програмата на Ayn Rand Institute и Balkan Objectivist Center. Како дополнителна активност, студентите имаа можност да добијат стипендија за учество на првата Конференција за Објективизам (Прага, 15-17 февруари 2019)., организирана од Ayn Rand Institute Europe

ЛИДЕРСКИ ФОРУМИ

Заедно со Европски студенти за слобода и Студенти за слобода – Македонија, веќе неколку години организираме лидерски форуми на кои ги запознаваме учесниците со идејата на слободата и методите со кои ја промовираме истата во општеството. Форумите се најчесто еднодневни и опфаќаат теми како основи на либертаријанизам, економија, студентско организирање и активизам, што претставува старт ап и како да се реализира одредена идеја, менаџмент на настани, организирање и водење на студентски групи и слични теми кои варираат од година во година. Досегашни поддржувачи на лидерските форуми се: Европски студенти за слобода, Правен факултет Битола.

До сега сме организирале:
– Лидерски форум 2014 (Правен факултет Битола)
– Лидерски форум 2015 (Правен факултет Битола)
– Лидерски форум 2016 (Правен факултет Битола)
– Лидерски форум 2018 (Винарија Чифлик, Битола)