Либертаниа -
Центар за современа политика

Е непрофитно и непартиско здружение кое е формирано во 2015 година во Битола. Целта на формирањето на ова здружение е промовирање на идејата за слободата како основен примат на модерното живеење.

Во рамки на ова здружение функционира и студентската група Студенти за слобода – Македонија, кое е дел од меѓународната мрежа на Студенти за слобода.

МИСИЈА

Мисијата на Либертаниа – Центар за современа политика е иницирање на општествена промена и промовирање на идеите за слободното општество со фокус на активно учество на младите, засновано на три столбови на дејствување: едукација, истражување и вмрежување.

ВИЗИЈА

Мисијата на Либертаниа – Центар за современа политика е иницирање на општествена промена и промовирање на идеите за слободното општество со фокус на активно учество на младите, засновано на три столбови на дејствување: едукација, истражување и вмрежување.