Eкономскиот раст, шведскиот пат до просперитет и лекции за Македонија: Прв дел
Photo by Jon Flobrant on Unsplash

Eкономскиот раст, шведскиот пат до просперитет и лекции за Македонија: Прв дел

Дел 1: Улогата на економскиот раст Економскиот раст е тема за која често се зборува во јавноста, без оглед дали сме во изборно предвечерје или обична вечер. Замислете, кога денес…

0 Comments
Анатомија на државата: Што државата не е
Извор: https://mises.org/library/anatomy-state-0

Анатомија на државата: Што државата не е

Државата, скоро универзално се смета за институција на општествен сервис. Некои теоретичари ja уважуваат како апотеоза на општеството; други ја сметаат за добронамерна, но често неефикасна организација за постигнување на…

0 Comments