Капитализам, феминизам и слобода
извор: Flickr-Tom Simpson | CC BY NA 2.https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/0

Капитализам, феминизам и слобода

Во Античка Грција Платон беше еден од оние кои се залагаа за правата на жените израмнувајќи ги со мажите, велејќи дека тие поседуваат „природни капацитети“ за управување на држава исто…

0 Comments

Југославија и нејзиниот самоуправен економски систем

Mожноста за економска калкулација во социјалистичките економски системи и случајот на Југославија V дел: Југославија и нејзиниот самоуправен економски систем Иако во целото нејзино постоење Југославија била владеена од комунистичката…

0 Comments
Франц Опенхајмер и генеза на државата
извор: aktuelles.uni-frankfurt.de

Франц Опенхајмер и генеза на државата

Франц Опенхајмер (1864-1943) е германски социолог на државата, кој иако првично завршил медицина и  бил лекар во Берлин, интересот кон општествените науки преовладеал во него, па докторирал на политичка економија…

0 Comments
Социјалистичка Америка?
Извор; http://static.wikia.nocookie.net/

Социјалистичка Америка?

Без оглед на неуспехот кој го претрпе во 20-от век, идејата за социјализмот е сеуште жива (се разбира во друга форма). Ако погледнеме на прогресивната левица која се наоѓа на…

0 Comments
Глава 8: Машинерија
Дизајн: Ѓорѓи Димитров

Глава 8: Машинерија

"Проклети да се машините! Секоја година, нивната растечка моќ ги лишува работниците од работа, а со тоа плата и леб, и испраќа милиони во сиромaштија. Проклети да се машините!” Ова…

0 Comments