Лисандер Спунер, доаjен на американскиот анархизам
извор: lysanderspooner.org

Лисандер Спунер, доаjен на американскиот анархизам

Накратко, аргументот на Спунер е дека она што некои би го нарекле ,,порок“, се додека истото не засега трети лица, не претставува злосторство. Можеби убавината на овој Спунеровиот аргумент се состои во тоа што во него се содржи сржта на либертаријанизмот. Беатрис Хол, обидувајќи се да го резимира ставот на Волтер кога се работи за слободата на говор ќе напише: „Не го одобрувам она што го зборувате, но јас до смрт ќе го бранам вашето право да го кажете тоа“. Oбидувајќи се да го сумирам она што Спунер се обидува да го долови во ,,Пороците не се злосторства“ јас би напишал: „Иако можеби нема се сложам со вашите избори и дела, јас до смрт ќе го бранам вашето право да ги направите истите“.

0 Comments
Прудон и слободарскиот социјализам – Оксиморон или доследност?
Извор: www.thibaultisabel.com

Прудон и слободарскиот социјализам – Оксиморон или доследност?

Што e слободарски социјализам или либертаријански социјализам, дали е оксиморон на две спротивставени идеолошки тенденции, или пак доследен концепт, во кој истите се надополнуваат? Значаен обид за одговор на оваа…

0 Comments
Централно планска економија – Марксистичките основи на економска калкулација
извор: cdn.substack.com

Централно планска економија – Марксистичките основи на економска калкулација

СЕРИЈАЛ: Mожноста за економска калкулација во социјалистичките економски системи и случајот на Југославија I дел: Централно планска економија – Марксистичките основи на економска калкулација За Маркс, аспектот што го разликува…

0 Comments
Историјата како борба меѓу државната и општествената моќ
Дизајн на корица: Ѓорѓи Димитров

Историјата како борба меѓу државната и општествената моќ

Мaреј Ротбард – Анатомија на државата Глава 7: Историјата како борба меѓу државната и општествената моќ Како што двата основни, заемно исклучиви типа на односи меѓу луѓето, се мирна соработка…

0 Comments
Апарат или? – Анализа на држава
извор: wallpaperflare.com

Апарат или? – Анализа на држава

Држава или? - Деконструкција, критика и алтернатива на држава Дел 4: Апарат или? - Анализа на држава 1. Анализа на држава Покрај описните одредувања и дефинирања на државата, поради нејзината…

0 Comments