Глава 7: Забрани
Дизајн: Ѓорѓи Димитров

Глава 7: Забрани

Г-динот Забранувач (не бев јас оној кој му го даде ова име, туку г-динот Шарл Дупин) го посвети своето време и капитал преработувајќи го јагленот пронајден на неговата земја во…

0 Comments
Ејн Ранд: поборник за индивидуализам и радикален капитализам
извор: atlassociety.org

Ејн Ранд: поборник за индивидуализам и радикален капитализам

Ејн Ренд е една од најзапаметените личности од дваесетиот век. Нејзините најпознати новели, „Рамнодушниот Атлас“ и „Изворот“ и денес се бестселери. За Рамнодушниот Аталс се вели дека е највлијателната книга…

0 Comments
Овертонов прозорец: Показател на капацитети за слободарска општествена промена
Дизајн: Ѓорѓи Димитров

Овертонов прозорец: Показател на капацитети за слободарска општествена промена

Општествена промена Општествена промена е севкупност на процеси во едно општество, кои резултираат во промена на односите, институциите, и на тој начин на поединечните поведенија во општеството. Во поконкретна смисла,…

0 Comments