Зошто цените растат за време на „криза“ и зошто тоа е „добро“
Насловна фотографија: www.marketplace.acmoore.com

Зошто цените растат за време на „криза“ и зошто тоа е „добро“

Рецесиите се нормален дел од функционирањето на економијата. Во зависност од државата и временскиот период, варира и нивната фреквенција и интензитет. Колку е поизразен ефектот врз БДП, толку е поголема…

0 Comments
Eкономскиот раст, шведскиот пат до просперитет и лекции за Македонија: Прв дел
Photo by Jon Flobrant on Unsplash

Eкономскиот раст, шведскиот пат до просперитет и лекции за Македонија: Прв дел

Дел 1: Улогата на економскиот раст Економскиот раст е тема за која често се зборува во јавноста, без оглед дали сме во изборно предвечерје или обична вечер. Замислете, кога денес…

0 Comments
Анатомија на државата: Што државата не е
Извор: https://mises.org/library/anatomy-state-0

Анатомија на државата: Што државата не е

Глава I: Што државата не е Државата, скоро универзално се смета за институција на општествен сервис. Некои теоретичари ja уважуваат како апотеоза на општеството; други ја сметаат за добронамерна, но…

0 Comments