Активности

Либертаниа – Центар за современа политика од своето постоење има организирано голем број на активности, и тоа 3 конференции, од кои 2 меѓународни, 4 семестрални школи, 4 лидерски форуми, 5 промоции на преводи, слободарски вечери, дискусии и слободарски пикници и прошетки и други помали настани. Околу 350 млади лица се вклучени во нејзините активности.