Основен загарантиран приход, слободниот пазар и предизвиците со COVID-19: Интервју со Стивен Дејвис, втор дел

Како најголем предизвик на слободниот свет денес би го издвоил растот на национализмот и националниот колективизам, политика која е комбинација од културен конзервативизам, национализам и еконoмски диригизам. Буквално, најлошата комбинација на политики и ставови – ова е лесен фашизам (или не толку, во некои случаи). Тоа е експлицитно и суштински антилиберална политика – видете ги говорите на Орбан на пример.

0 Comments

Основен загарантиран приход, слободниот пазар и предизвиците со COVID-19: Интервју со Стивен Дејвис, прв дел

Др. Стивен Дејвис е раководител за образование во Institute of Economic Affairs (Институтот за економски прашања). Тој е автор на повеќе книги, вклучувајќи ги Empiricism and History (Theory and History)…

0 Comments