Предавање на професорот Бошко Караџов на тема “Крајот или враќање на историјата”

На 30 април 2019, на Правниот факултет во Битола се одржа третото предавање на Школата за Анти-авторитарни Студии – Стив Наумов, на тема Крајот или враќање на историјата, во изведба…

0 Comments

Со првата сесија “Вовед во политика и идеологија” беше отворена Школата за анти-авторитарни студии

На 17 април 2019, на Правниот факултет во Битола се одржа првото предавање на Школата за Анти-авторитарни Студии – Стив Наумов, на тема Вовед во политика и идеологија, во изведба…

0 Comments