Повик за учесници: Школа за анти-авторитарни студии (Скопје)

Loading… Школата за анти-авторитарни студии Стив Наумов претставува образовна програма за млади лица кои ќе имаат шанса на осум сесиии да научат нешто повеќе за политика, идеологија, различни видови на…

0 Comments

Повик за учесници: Џон Галт Битола

Loading… Џон Галт Школата претставува образовна програма за млади лица, кои се заинтересирани да го зголемат своето знаење и тоа во философијата на објективизмот промовиран од авторката Ејн Ренд. Школата…

0 Comments

Петтата сесија беше на тема: Леви и десни авторитаризми

На петтата сесија на Школата за анти-авторитарни студии кое се одржа на  предавање имаше Никола Илиевски, докторанд на политички науки. Предавањето беше насловено Леви и десни авторитаризми. Унгарскиот тип на…

0 Comments

Завршен настан и презентација на студиите на случај на студентите на школата

Со завршниот настан кој се одржа на 25 јуни во хотел Милениум, ги заокруживме предвидените активности за оваа школа. Студентите кои во текот на предавањата беа поделени во групи работеа…

0 Comments

Читачки клуб во рамки на Школата за анти-авторитарни студии

Читачкиот клуб е претпоследната активност на школата за анти-авторитарни студии кој се одржа на 5 јуни во просториите на Правниот факултет. На овој настан студентите имаа можност да се запознаат…

0 Comments