Извадоци од предавањата на Школата за анти-авторитарни студии во Скопје

Извадоци од предавањата на Школата за анти-авторитарни студии во Скопје

Школата за анти-авторитарни студии Стив Наумов се одржа на Факултетот за бизнис економија во Скопје во перидот октомври – декември 2019 година. Ова се извадоци од предавањата на професорите кои предаваа на школата.

Бошко Караџов

Бошко Караџов - објава од Школата за анти-авторитарни студии во Скопје

Катерина Шапкова

Мартин Стојановиќ