Извор: www.aynrand.ph

Џон Галт Школа 2022, четврта сесија


На ден 12-ти мај 2022, во рамки на четвртата сесија на Школата за објективизам Џон Галт, се одржа работилница – читачки клуб на кој учесниците читаа познати фрази од Ејн Ранд, ги толкуваа и дискутираа по повод истите. Работилницата ја водеше професорот Караџов, а сите од учесниците зедоја учество во читањето и коментирањето.На следната сесија, закажана за 19-ти мај 2022, во 19 часот, студентите ќе имаат прилика да го слушнат предавањето на Симон Саревски, од Либертаниа и Австриски економски центар, кој ќе зборува на тема Економската логика на пазарната економија.