Историјата како борба меѓу државната и општествената моќ
Дизајн на корица: Ѓорѓи Димитров

Историјата како борба меѓу државната и општествената моќ

Мaреј Ротбард – Анатомија на државата Глава 7: Историјата како борба меѓу државната и општествената моќ Како што двата основни, заемно исклучиви типа на односи меѓу луѓето, се мирна соработка…

0 Comments
Како државата се однесува кон останатите држави
Дизајн на корица: Ѓорѓи Димитров

Како државата се однесува кон останатите држави

Мaреј Ротбард - Анатомија на државата Глава 6: Како државата се однесува кон останатите држави Се додека површината на земјината топка е поделена помеѓу Државите, меѓудржавните односи одземаат голем дел од…

0 Comments
Што ја плаши државата
Дизајн на корица: Ѓорѓи Димитров

Што ја плаши државата

Мaреј Ротбард - Анатомија на државата Глава 5: Што ја плаши државата Она од што се плаши Државата, се заканите кон нејзината моќ и постоење. Смртта на државата може да се…

0 Comments
Како државата ги надминува ограничувањата
Дизајн на корица: Ѓорѓи Димитров

Како државата ги надминува ограничувањата

Со примена на наведените начини, Државата има покажано одлучувачки талент во проширувањето на своите моќи, над секои ограничувања кои се предвидени. Се додека Државата, неопходно живее од принудна конфискација на приватен капитал, и се додека нејзиното ширење неопходно подразбира засилени упади врз физичките и правни лица, мора да заклучиме дека по природа е анти-капиталистичка. Нашата позиција е спротивна на Марксистичкиот проглас дека државата е извршниот комитет на владеачката класа во денешно време, капиталистите под претпоставка. Напротив, Државата - организацијата на политичките начини - ја воспоставува владеачката класа (попрецизно, владеачката каста), и е во трајно ривалство со изворно приватниот капитал.

0 Comments
Анатомија на државата: Како државата сама се чува
Извор: https://mises.org/library/anatomy-state-0

Анатомија на државата: Како државата сама се чува

За нејзино есенцијално прифаќање, мнозинството мора да биде убедено со идеологија дека нивната власт е добра, мудра, и во најмала рака нужна и подобра варијанта од можните алтернативи. Промоцијата на оваа идеологија е најбитна општествена задача на ,,интелектуалците.” Целта е широките народни маси да не создаваат свои идеи, или да размислуваат независно, туку да ги следат пасивно оние на ,,интелектуалците,” - создавачите на јавното мислење во општеството. И се додека создавањето на јавното мислење е суштинска потреба на државата, основите за долготрајно сојузништво меѓу државата и интелектуаците се јасни.

0 Comments