Прудон и слободарскиот социјализам – Оксиморон или доследност?
Извор: www.thibaultisabel.com

Прудон и слободарскиот социјализам – Оксиморон или доследност?

Што e слободарски социјализам или либертаријански социјализам, дали е оксиморон на две спротивставени идеолошки тенденции, или пак доследен концепт, во кој истите се надополнуваат? Значаен обид за одговор на оваа…

0 Comments
Историјата како борба меѓу државната и општествената моќ
Дизајн на корица: Ѓорѓи Димитров

Историјата како борба меѓу државната и општествената моќ

Мaреј Ротбард – Анатомија на државата Глава 7: Историјата како борба меѓу државната и општествената моќ Како што двата основни, заемно исклучиви типа на односи меѓу луѓето, се мирна соработка…

0 Comments
Апарат или? – Анализа на држава
извор: wallpaperflare.com

Апарат или? – Анализа на држава

Држава или? - Деконструкција, критика и алтернатива на држава Дел 4: Апарат или? - Анализа на држава 1. Анализа на држава Покрај описните одредувања и дефинирања на државата, поради нејзината…

0 Comments
Како државата се однесува кон останатите држави
Дизајн на корица: Ѓорѓи Димитров

Како државата се однесува кон останатите држави

Мaреј Ротбард - Анатомија на државата Глава 6: Како државата се однесува кон останатите држави Се додека површината на земјината топка е поделена помеѓу Државите, меѓудржавните односи одземаат голем дел од…

0 Comments
Слободата, државата и пандемиите
извор: desert.com

Слободата, државата и пандемиите

Со почетокот на COVID-19 кризата и пандемиското ширење на SARS-CoV-2 вирусот, во рамките на идеолошка дебата за улогата на државата во справувањето со здравствените, општествено-економските и безбедносните аспекти на кризата,…

0 Comments