Социјалистичка Америка?
Извор; http://static.wikia.nocookie.net/

Социјалистичка Америка?

Без оглед на неуспехот кој го претрпе во 20-от век, идејата за социјализмот е сеуште жива (се разбира во друга форма). Ако погледнеме на прогресивната левица која се наоѓа на…

0 Comments
Одговорот на Оскар Ланге за критиката на Мизес
извор: cdn.substack.com

Одговорот на Оскар Ланге за критиката на Мизес

Mожноста за економска калкулација во социјалистичките економски системи и случајот на Југославија III дел: Одговорот на Оскар Ланге за критиката на Мизес Во трудот „За економската теорија на социјализмот“ (Lange,…

0 Comments
Ејн Ранд: поборник за индивидуализам и радикален капитализам
извор: atlassociety.org

Ејн Ранд: поборник за индивидуализам и радикален капитализам

Ејн Ренд е една од најзапаметените личности од дваесетиот век. Нејзините најпознати новели, „Рамнодушниот Атлас“ и „Изворот“ и денес се бестселери. За Рамнодушниот Аталс се вели дека е највлијателната книга…

0 Comments
Мизесовата критика на марксистичката економија – неможност за рационална алокација на ресурсите во планска економија
извор: cdn.substack.com

Мизесовата критика на марксистичката економија – неможност за рационална алокација на ресурсите во планска економија

СЕРИЈАЛ: Mожноста за економска калкулација во социјалистичките економски системи и случајот на Југославија II дел: Мизесовата критика на марксистичката економија – неможност за рационална алокација на ресурсите во планска економија Мизес…

0 Comments
Централно планска економија – Марксистичките основи на економска калкулација
извор: cdn.substack.com

Централно планска економија – Марксистичките основи на економска калкулација

СЕРИЈАЛ: Mожноста за економска калкулација во социјалистичките економски системи и случајот на Југославија I дел: Централно планска економија – Марксистичките основи на економска калкулација За Маркс, аспектот што го разликува…

0 Comments