Она што се гледа и она што не се гледа: Јавни добра
Дизајн: Ѓорѓи Димитров

Она што се гледа и она што не се гледа: Јавни добра

Како привремена мерка, при итни случаи, за време на лоша зима, ова мешање на државата може да биде корисно. Тоа функционира на ист начин како некое осигурување. Мешањето не придонесува ниту на трудот, ниту на платите, но зема од трудот и платите од „нормално време“ за да им даде, со загуба, тоа е точно, во ,,тешко време.”

0 Comments
Како државата ги надминува ограничувањата
Дизајн на корица: Ѓорѓи Димитров

Како државата ги надминува ограничувањата

Со примена на наведените начини, Државата има покажано одлучувачки талент во проширувањето на своите моќи, над секои ограничувања кои се предвидени. Се додека Државата, неопходно живее од принудна конфискација на приватен капитал, и се додека нејзиното ширење неопходно подразбира засилени упади врз физичките и правни лица, мора да заклучиме дека по природа е анти-капиталистичка. Нашата позиција е спротивна на Марксистичкиот проглас дека државата е извршниот комитет на владеачката класа во денешно време, капиталистите под претпоставка. Напротив, Државата - организацијата на политичките начини - ја воспоставува владеачката класа (попрецизно, владеачката каста), и е во трајно ривалство со изворно приватниот капитал.

0 Comments

Користeњето на знаење во општеството

Патешествие низ најважните трудови на проф. д-р Фридрих Август фон Хајек II дел: Користeњето на знаење во општеството По завршувањето на Втората светска војна Хајек се враќа на проблемот што…

0 Comments
Пат до пеколот – Шведска верзија
Photo by Jon Flobrant on Unsplash

Пат до пеколот – Шведска верзија

Eкономскиот раст, шведскиот пат до просперитет и лекции за Македонија Дел 4: Пат до пеколот – Шведска верзија Денес, Шведска има репутација на земја со високи даноци, високи социјални трансфери,…

0 Comments
Лудвиг вон Мисес, Тесла на општествените науки
Извор: www.fee.org

Лудвиг вон Мисес, Тесла на општествените науки

Лудвиг вон Мисес, еден од најзначајните економисти, и општествени научници на дваесеттиот век, претставува главна фигура во Австриската економска школа, кој во средината на дваесетиот век успеа истата да ја…

0 Comments