Одговорот на Оскар Ланге за критиката на Мизес
извор: cdn.substack.com

Одговорот на Оскар Ланге за критиката на Мизес

Mожноста за економска калкулација во социјалистичките економски системи и случајот на Југославија III дел: Одговорот на Оскар Ланге за критиката на Мизес Во трудот „За економската теорија на социјализмот“ (Lange,…

0 Comments
БОЖЕСТВО ИЛИ?  – ОПИС НА ДРЖАВА
извор: од филмот Pink Floyd: The Wall (1982)

БОЖЕСТВО ИЛИ? – ОПИС НА ДРЖАВА

ДРЖАВА ИЛИ? - ДЕКОНСТРУКЦИЈА, КРИТИКА И АЛТЕРНАТИВА НА ДРЖАВА ГЛАВА 3: БОЖЕСТВО ИЛИ? - ОПИС НА ДРЖАВА 1. Етимологија на држава Во словенските јазици, зборот држава води потекло од глаголот…

0 Comments
Лудвиг вон Мисес, Тесла на општествените науки
Извор: www.fee.org

Лудвиг вон Мисес, Тесла на општествените науки

Лудвиг вон Мисес, еден од најзначајните економисти, и општествени научници на дваесеттиот век, претставува главна фигура во Австриската економска школа, кој во средината на дваесетиот век успеа истата да ја…

0 Comments