Одговорот на Оскар Ланге за критиката на Мизес
извор: cdn.substack.com

Одговорот на Оскар Ланге за критиката на Мизес

Mожноста за економска калкулација во социјалистичките економски системи и случајот на Југославија III дел: Одговорот на Оскар Ланге за критиката на Мизес Во трудот „За економската теорија на социјализмот“ (Lange,…

0 Comments
Лисандер Спунер, доаjен на американскиот анархизам
извор: lysanderspooner.org

Лисандер Спунер, доаjен на американскиот анархизам

Накратко, аргументот на Спунер е дека она што некои би го нарекле ,,порок“, се додека истото не засега трети лица, не претставува злосторство. Можеби убавината на овој Спунеровиот аргумент се состои во тоа што во него се содржи сржта на либертаријанизмот. Беатрис Хол, обидувајќи се да го резимира ставот на Волтер кога се работи за слободата на говор ќе напише: „Не го одобрувам она што го зборувате, но јас до смрт ќе го бранам вашето право да го кажете тоа“. Oбидувајќи се да го сумирам она што Спунер се обидува да го долови во ,,Пороците не се злосторства“ јас би напишал: „Иако можеби нема се сложам со вашите избори и дела, јас до смрт ќе го бранам вашето право да ги направите истите“.

0 Comments