извор: case-research.eu

Либертаријански тинк-тенкови во останатите категории на индексот

Тинк-тенк индексот за 2020 година и либертаријанските организации

Втор дел: Либертаријански тинк-тенкови во останатите категории на индексот (централна и источна Европа, западна Европа, и во областите на одбрана и национална безбедност, домашна економска политика, образовни политики и од областа на животна средина)

Во првиот дел од овој серијал посветен на либертаријанските организации и нивната положба во рамките на Тинк-тенк индексот на Универзитетот во Пенсилванија (Global Go To Think Tank Index 2020), и тоа конкретно на категоријата најдобри тинк-тенкови за 2020 година. 

Како е напоменато, мапирањето, споредувањето и рангирањето на тинк-тенковите е спроведено во повеќе категории, а во овој дел од серијалот ќе биде наведено рангирањето на либертаријанските тинк-тенкови во категориите: централна и источна Европа, западна Европа, и во областите на одбрана и национална безбедност, домашна економска политика, образовни политики и од областа на животна средина

Најдобри тинк-тенкови во централна и источна Европа

Lithuanian Free Market Institute (LFMI) од Литванија, на 6-то место,

Centre for Liberal Strategies (CLS) од Бугарија, на 10-то место,

Liberalni Institute, од Чешка, на 24-то место,

F A Hayek Foundation, од Словачка, на 25-то место,

Ludwig von Mises Institute, од Романија, на 31-во место

Institute for Market Economics,од Бугарија, на 48-мо место

BEROC Economic Research Center,од Белорусија, на 78-мо место

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), од Полска, на 79-то место.

Во оваа категорија се појавуваат 8 либертаријански тинк-тенквои, а вкупно се рангирани 109 тинк-тенкови.

Најдобри тинк-тенкови во западна Европа

Adam Smith Institute (ASI), од Велика Британија, на 15-то место,

Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF), од Германија, на 48-мо место,

Institute for Economic Affairs (IEA), од Велика Британија, на 60-то место,

Institución Futuro, од Шпанија, 74-то место,

Istituto Bruno Leoni, од Италија, на 76-то место,

Austrian Institute of Economic Research (WIFO), од Австрија, на 94-то место,

GenerationLibre, од Франција, на 110-то место,

Instituto Juan de Mariana, од Шпанија, на 117-то место,

Hayek Institute, од Австрија, на 118-то место,

Ratio Institute, од Шведска, на 125-то место,

Institut Molinari, од Франција, на 140-то место,

Во оваа категорија се појавуваат либертаријански 11 тинк-тенкови, а вкупно се рангирани 141 тинк-тенк.

Најдобри тинк-тенкови од областа на одбраната и националната безбедност 

Heritage Foundation, од САД, на 14-то место,

Hudson Institute, од САД, на 23-то место,

Hoover Institution, од САД, на 42-ро место,

Cato Institute, од САД, на 59-то место,

Fraser Institute, од Канада, на 71-во место,

Independent Institute, од САД, на 87-мо место.

Во оваа категорија се појавуваат либертаријански 6 тинк-тенкови, а вкупно се рангирани 110 тинк-тенкови.

Најдобри тинк-тенкови од областа на домашна економска политика

Adam Smith Institute (ASI), од Велика Британија, на 4-то место,

Heritage Foundation, од САД, на 5-то место,

Cato Institute, од САД, на 8-мо место,

Korea Development Institute, од Кореа, на 9-то место,

American Enterprise Institute for Public Policy Research, од САД, на 14-то место,

Hoover Institution, од САД, на 23-то место,

Association for Liberal Thinking (ALT), од Турција, на 26-то место,

Austrian Institute of Economic Research (WIFO), од Австрија, на 27-мо место,

C. D. Howe Institute, од Канада, на 31-во место,

Fraser Institute, од Канада, на 33-то место,

Libertad y Desarrollo (LyD), од Чиле, на 36-то место,

Institute for Economic Affairs (IEA), од Велика Британија, на 43-то место,

Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), од Шпанија, на 50-то место, 

Center for Liberal Democratic Studies (CLDS), од Србија, на 60-то место,

Lithuanian Free Market Institute (LFMI), од Литванија, на 82-ро место,

Hudson Institute, од САД, на 95-то место,

Institución Futuro, од Шпанија, на 111-то место,

Institute for Market Economics (IME), од Бугарија, на 118-то место,

TaxPayers’ Alliance (TPA), од Велика Британија, на 120-то место,

Institute of Economic Affairs (IEA), од Гана, на 123-то место,

Institute of Economic and Social Studies (INESS), од Словачка, на 124-то место,

Israel Center for Social and Economic Progress (ICEP), од Израел, на 127-мо место,

Independent Institute, од САД, на 129-то место,

Institute of Economic Affairs, од Кенија, на 131-во место,

Mercatus Center, од САД, на 134-то место,

Samriddhi The Prosperity Foundation, од Непал, на 136-то место,

Kohelet Policy Forum (KPF), од Израел, на 141-во место.

Во оваа категорија се појавуваат 27 либертаријански тинк-тенкови, а вкупно се рангирани 143 тинк-тенкови.

Најдобри тинк-тенкови од областа на образовни политики

Cato Institute, од САД, на 13-то место,

Heritage Foundation, од САД, на 17-то место,

Adam Smith Institute (ASI), од Велика Британија, на 31-во место,

Grattan Institute, од Австралија, на 42-ро место.

Во оваа категорија се појавуваат 4 либертаријански тинк-тенкови, а вкупно се рангирани 73 тинк-тенкови.

Најдобри тинк-тенкови од областа на енергетски и ресурсни политики

Во оваа категорија нема рангирани либертаријански тинк-тенкови. Вкупно се рангирани 60 тинк-тенкови.

Најдобри тинк-тенкови од областа на животна средина

Competitive Enterprise Institute, од САД, на 45-то место,

Adam Smith Institute (ASI), од Велика Британија, на 68-мо место,

Independent Institute, од САД, на 97-мо место.

Во оваа категорија се појавуваат 3 либертаријански тинк-тенкови, а вкупно се рангирани 99 тинк-тенкови.

Во следниот дел од серијалот ќе бидат издвоени либертаријанските организации и нивните рангирања во останатите категории од индексот.